NydalaEq

TÄVLING & TRÄNING

Christoffer håller träningar mestadels hemma, men även på andra anläggningar. Möjlighet finns att boka enskild träning eller i grupp.
För tidsbokning, ring 070-788 34 92 eller maila christoffer@nydalaequestrian.se.

Vi erbjuder även satsande elever att stå uppstallade på Nydala och få hjälp med ett helhetsupplägg vad gäller träning/tävling, där Christoffer även kan hjälpa till med den vardagliga ridningen efter önskemål. I dessa upplägg står vi för all skötsel av hästen.
 

Så här hittar du till Nydala equestrians anläggning:

Från Mullsjörondellen:
Följ väg 26/47 mot Mariestad/Falköping i ca 8 km. Därefter sväng höger mot Klämmestorp/Högagärdet. Kör 3 km rakt fram så ligger anläggningen på höger sida.

Från Skövde eller Falköping:
Kör förbi 3 infarter till Sandhem och kör över ån Tidan. Strax efter står det Klämmestorp/Högagärdet in till vänster. Följ vägen rakt fram i 3 km så ligger gården på höger sida.

OBS! Undvik den mindre vägen över Kyrkekvarns kanotuthyrning, eftersom den är smal, brant och passerar över en mindre bro.